fbpx

Meet the farmers!

มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องกาแฟไทยกับพี่ศรีและพี่จรูญ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟคนโปรดของทีม Roots จากบ้านขุนลาว จ.เชียงราย ในงาน Meet the farmers กัน!

ทุกคนจะได้ทำความรู้จักพี่ศรี พี่จรูญ และกาแฟของพวกเขาให้มากขึ้น รวมทั้งพูดคุยเรื่อง process การทำกาแฟแบบต่างๆ และแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องของรสชาติของกาแฟผ่านการ tasting กาแฟกับพี่ๆ ทั้งสองคน

คงไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆ ที่ผู้ปลูกกับผู้ดื่มกาแฟจะได้มาพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดงานนี้

📆 4 พฤศจิกายน
🕓 16:00-18:00
✏️ สำรองที่นั่ง: [email protected]
💳 จ่ายเงินค่าเข้าร่วมงานตามความพอใจ โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้พัฒนากาแฟของพี่ๆ ต่อไป
🔲 งานนี้จัดขึ้นเป็นภาษาไทย

SHARE

Thank you for subscribe

Thank you! We'll be in touch.

OKAY