fbpx

Tropical Jusmine Cold Brew

พบกับ Tropical Jasmine Cold Brew เมนูใหม่สดชื่นรับหน้าฝนจากบาริสต้าไนซ์

ไนซ์ไม่ได้ครีเอทเมนูนี้จากประสบการณ์การกินหรือดื่มอย่างที่บาริสต้าหลายคนทำ แต่ครีเอทขึ้นจากการจินตนาการรสชาติที่อยากให้เป็นแล้วค่อยเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ มาสร้างรสชาติให้ได้อย่างที่ต้องการ โดยไนซ์อยากทำกาแฟแก้วนี้ให้มีกลิ่นหอมของดอกไม้และรสเปรี้ยวหวานสดชื่นซึ่งเป็นลักษณะของกาแฟที่ไนซ์ชอบ ไนซ์จึงเลือกใช้ดอกมะลิออแกนิคมาเป็นตัวสร้างกลิ่นหอม และใช้สัปปะรดสร้างรสชาติเปรี้ยวหวานแบบ tropical fruit อย่างที่ตั้งใจไว้ จากนั้นเชื่อมรสชาติของทั้งสองอย่างด้วยนม infuse มะพร้าวคั่ว ปิดท้ายด้วยการท็อปนมกลิ่นมะพร้าวและชิ้นสัปปะรดอบแห้ง

ลองกันได้ตลอดทั้งเดือนนี้ที่ Roots หรือสั่งผ่าน delivery app ได้เลย

SHARE

Thank you for subscribe

Thank you! We'll be in touch.

OKAY