fbpx

COFFEE PLAYGROUND EP.1: P’ Sopa’s coffee

ติดตามเรื่องราวของกาแฟพี่โสภา เจ้าของกาแฟไทยที่มีรสชาติดีชวนให้นึกถึงกาแฟเอธิโอเปีย อะไรทำให้กาแฟของพี่โสภามีความ fruity และมีกลิ่นหอมที่ชัดเจนไม่เหมือนใคร ควรใช้อุปกรณ์ชงชิ้นไหนและชงอย่างไรเพื่อที่จะดึงรสผลไม้และความฉ่ำออกมาจากกาแฟของพี่โสภาได้มากที่สุด มาหาคำตอบกันได้ในตอนนี้เลย 

พี่โสภาคือผู้แปรรูปกาแฟจากอ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ ที่หันมาปลูกกาแฟเพราะต้องการอนุรักษ์ผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์เท่าที่จะเป็นไปได้ ความทุ่มเทและใส่ใจในการทำกาแฟของพี่โสภาทำให้กาแฟของเธอได้รางวัลที่ 1 จากสมาคมส่งเสริมกาแฟพิเศษไทย (SCATH) ในปี 2015-2016 อ่านเรื่องของพี่โสภาต่อได้ ที่นี่

SHARE

Thank you for subscribe

Thank you! We'll be in touch.

OKAY